Aan- en verkoop

De service op ons opfokbedrijf gaat verder dan een optimale opfok en zorgvuldige veterinaire begeleiding. We zijn bijvoorbeeld bereid om mee te denken in het besluit een hengst al dan niet voor een hengstenkeuring aan te melden, of om voor driejarige merries een verantwoorde hengstenkeus te bepalen.
Daarnaast bestaat ook de mogelijkheid om onze hulp in te roepen bij de verkoop van een bij ons opgefokt paard. Wij kunnen er voor zorgen dat eventuele kopers uw jonge paard te zien krijgen. In de paddock kunnen ze vrij bewegen en vrij springen.

Op ons bedrijf worden jonge paarden opgefokt die over een uitmuntende bloedopbouw beschikken. Veel veulens komen rechtstreeks van bekende veilingen naar ons. Eigenaren uit maar liefs tien landen hebben paarden bij ons in opfok. Daaronder veel bekende en succesvolle Nederlandse fokkers, opfokkers en hengstenhouders. Inmiddels is de lijst van goedgekeurde hengsten, hoog geplaatste keuringsmerries en succesvolle dressuur- en springpaarden die bij ons opgefokt zijn, is behoorlijk lang.

Kopers die op zoek zijn naar jonge paarden met een hoge verwachtingswaarde, hebben bij ons een grote kans van slagen. Ook voor het bekijken van de jonge paarden die te koop zijn, verzoeken we tevoren een afspraak te maken. De eigenaren bepalen zelf of ze daar bij willen zijn of de verkoop aan ons over laten.