Ons bedrijf

Op ons erf bevindt zich het hoofdgebouw, met daarin onder meer het kantoor, een koffiekamer en een paardenkliniek (een dependance van paardenkliniek De Watermolen in Haaksbergen). Onze kliniek is uitgerust met een opvoelbox, een röntgen-apparaat e.d.

Daarnaast treft u op ons erf diverse grote bijgebouwen aan, waarin een twaalftal loopstallen, een vijftigtal boxen en een aantal quarantainestallen zijn ondergebracht.
 In elke loopstal lopen groepen jonge paarden die qua geslacht en leeftijd goed bij elkaar passen. Binnen de groep moet sprake zijn van rust, zodat onnodige risico’s worden vermeden en de paarden zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Naast en tussen de gebouwen bevinden zich verschillende paddocks, waaronder een paddock voor het vrijspringen en bewegen. Deze paddock heeft een omheining met een hoogte van 2.40m. Daarin kunnen de jonge paarden worden getest en op verzoek getoond.