Privacy Policy

Als Paardenopfokbedrijf Wim ten Pas zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de gegevens op de contactpagina.